Kurumların bordro ve özlük süreçlerine ilişkin her türlü hizmetin iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde takip edilerek, uzman kadro ile operasyonun yürütülmesidir. 

Bordro hizmetlerinde dış kaynak kullanarak; 
- Kendi iş süreçlerinize odaklanabilirsiniz. 
- Personel hatalarından kaynaklanan cezai risklerin önüne geçersiniz. 
- SGK Mevzuatında yapılan değişikliklerin sizin için biz takip ederiz. 
- Personel maliyetiniz düşer. 
- Ücret gizliliğini maksimum düzeye çıkarırsınız. 

Dış Kaynak Kullanımı ;
 Günümüzde işletmelerin yıl içerisinde proje bazlı ve dönemsel olarak eleman istihdam ihtiyacını yine proje bazlı giderebildikleri yaygın bir çalışma şeklidir.

İLKE İNSAN KAYNAKLARI,
Merkez kadrosu yanında yüzlerce çalışana sahip. Dış kaynak kullanımıyla müşterilerimize yasal mevzuata uygun olarak personel tedariki sağlıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin iş yükünü azaltıyor ve maliyet avantajlarıyla birlikte operasyonel esneklik imkânı sunuyoruz. 

Teknik Bordrolama ;
Kurumunuz adına A’dan Z’ye tüm bordro süreçlerini yürüterek, mevcut iş kaynağınızı daha verimli kullanmanızı, ücret gizliliği elde etmenizi ve yetkin yönetim raporlarına sahip olmanızı sağlıyoruz. Önceleri turizm, lojistik, fuar, ve organizasyon sektörlerinde talep edilen bu çalışma şekli, son yıllarda hızlı tüketim sektörü, üretim, perakende ve benzeri sektörlerde sıkça kullanılmaya başlanmıştır..
İlke insan kaynakları  olarak kurulduğumuzdan bugüne, esnek iş gücü tedariki alanında farklı bir soluk getirmek bugünkü planlamamızın başlangıç noktası olmuştur. Günümüzde işletmelerin yıl içerisinde proje bazlı ve/veya dönemsel olarak eleman istihdam ihtiyacını, yine proje bazlı giderilebildikleri yaygın bir çalışma şeklidir. Çeşitli sektörlerde bulanan firmaların, sürekli, dönemsel ve yarı dönemsel personel ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Alanında eğitimli personelimiz ve profesyonel yaklaşımımızla yurt içinde ve dışında ihtiyacınız olan nitelikte personel tedariki sağlıyoruz